Hästunderstödda Insatser

Hästunderstödda Insatser är precis vad det låter!

Med hästarnas enorma egenskaper att hela, läka och spegla oss människor kan vi genom enkla övningar i samspel med hästen eller bara genom att umgås med dessa fantastiska djur finna nya vägar att agera, sätta gränser och bearbeta olika trauman i livet. Forskning har visat att det kan vara bra för människors hälsa att umgås med djur och att de får oss att må bra psykiskt, fysiskt och socialt. Därför har idag djur börjat användas inom vård, social omsorg och rehabilitering.

Syftet med Hästunderstödda Insatser är inte att lära människor rida utan målen är terapeutiska som tex.träna  bättre självförtroende, bättre självbild och självkänsla, ledarskapsförmåga – ett komplement till medicinskt, psykiatrisk, pedagogisk och socialt inriktad rehabilitering och behandling.

Hästunderstött Förändringsarbete går att använda sig av både inom vård och socialt arbete ex handikappridning, vårdhästar (äldreboenden, gruppboenden), familjeterapi och psykosocialt behandlingsarbete.

Numera finns det en hel del forskning om de positiva effekter man kan uppnå genom att använda djur / hästar inom vård och socialt arbete hos människor med olika trauman eller sjukdomar.  Man har också funnit att samvaron med djur/hästar-människan har hälsofrämjande effekter och bidrar till ett friskare liv. 

Kontakta mig för mer information!

INFO finns även på https://dufwahalsacoaching.wixsite.com/dufwahalsacoaching

 

Bakgrund till Hästunderstött Förändringsarbete hos Kalasponnyn.se

Jag,Ulrika Dufwa, grundare av Kalasponnyn.se har över 20 års erfarenhet av behandlingsarbete som Behandlingsassistent och Platschef på HVB-hem och uppdragsanställd av Uppsala Kommun med framförallt barn och ungdomar i åldern 12-22 år med olika social problematik och neuropsykiatriska diagnoser och på HVB-hem specialiserade på ungdomar med invandrarbakgrund. Jag har även arbetat flera år på daglig verksamhet och gruppboenden inom omsorgen.

Jag är utbildad Behandlingsassistent, har läst Pedagogik och Psykologi på Universitetet. Jag har arbetat mycket med och har kortare utbildningar i KBT, MI, KASAM och har även jobbat med ART!Under våren 2013 har jag läst " Användning av häst i vård och socialt arbete" (15 högskolepoäng) på Malmö Högskola.

Då jag alltid haft ett stort intresse för människan som helhet, kropp och själ, utbildade jag mig till Cert. Massageterapeut och under några år så drev jag en ryggklinik och ett friskvårdsgym i Stockholm tillsammans med en Naprapat.

Mitt hästintresse är något som har funnits sen tidiga barnsben och jag har haft egna hästar och drivit stall i många år. Jag har alltid varit fascinerad över kommunikationen/samspelet mellan häst och människa och vilka positiva effekter hästen har på oss människor! 

Har du en idé eller en förfrågan om något som inte presenteras på följande sidor är du välkommen att höra av dig till mig! Jag älskar nya projekt och utmaningar som kan leda till positiv förändring för människan!