Forskning

Länkar till forskning,rapporter, artiklar, projekt mm 

Djurens betydelse för människors hälsa- Margareta Håkanson

http://www.visionhastvarmdo.se/visionhastvarmdo/dokument/djurens_betydelse.pdf

Avhandling: Effekt av hästunderstödd terapi för utsatta barn:

http://www.halsansnatur.se/images/stories/Trotter_artikel.pdf

Hästen som terapeutiskt verktyg- om ridterapi, välbefinnande och livskvalitet; Gunilla Silfverberg och Pia Tillberg 

http://www.esh.se/fileadmin/erstaskondal/Vardvetenskap/Forskning/hasten_som_terapeutiskt_redskap_slutrapport.pdf

Djur i vården- Ingemar Norling

http://epi.vgregion.se/upload/Gr%C3%B6na%20Rehab/Litteratur/Djur%20i%20v%C3%A5rden.pdf