Hästar i socialt arbete

 

Min idé/syfte:

Att kunna erbjuda personer (barn/ungdomar/vuxna oavsett nationalitet och ursprung) att få komma ut till oss i en lantlig miljö och att tillsammans med hästen som ett slags ”redskap” utföra ett förändringsarbete hos människan.

  • Det kan handla om att leda hästen runt en bana för att träna sitt ledarskap och  kommunikativa förmåga eller förbättra sin egen självkänsla.
  • Att få borsta och pyssla om hästen för att få känna närhet eller någon att ”spegla” sig i för att öva upp sin kommunikativa förmåga och få kontakt med sitt känslocentra efter trauman och frisätta oxitycin (lugn- och rohormonet).  
  • Att få prova på att köra häst och vagn alt rida för att öka självkänsla, ledarskap och självförtroende hos personen.
  • Det kan handla om att genom beröring, aktivera det system som frisätter oxytocin som har en lugnande effekt.
  • Det kan röra sig om ridning för att underhålla muskelgrupper rullstolsbundna personer annars inte använder, eller att sköta om hästen för personer som behöver öva upp sin kommunikativa förmåga.
  • Hästen dömer ingen och är för många någon att prata ut med om saker man inte vill dela med en annan människa. Det finns många sätt att använda hästen på inom hästunderstött förändringsarbete. 

Med hästarnas enorma egenskaper att hela, läka och spegla oss människor kan vi genom enkla övningar i samspel med hästen eller bara genom att umgås med dessa fantastiska djur finna nya vägar att agera, sätta gränser och bearbeta olika trauman i livet. Forskning har visat att det är främjande för människors hälsa att umgås med djur och att de får oss att må bra psykiskt, fysiskt och socialt. Därför har idag djur börjat användas inom vård, social omsorg och rehabilitering.

Syftet med Hästunderstött Förändringsarbete är inte att lära människor rida utan målen är terapeutiska som tex.träna  bättre självförtroende, bättre självbild och självkänsla, ledarskapsförmåga, kommunikation – ett komplement till medicinskt, psykiatrisk, pedagogisk och socialt inriktad rehabilitering och behandling.

På vilka sätt kan du komma till mig på HUT?

Mina kunder kan vara en privatperson, ett behandlingshem, socialtjästen, kommunen, vårdboenden av olika slag och äldreboenden och det finns säkert fler ställen...

 

 

ridterapi vårdhästar

Länkar till forskning, artiklar mm 

Djurens betydelse för människors hälsa- Margareta Håkanson

http://www.visionhastvarmdo.se/visionhastvarmdo/dokument/djurens_betydelse.pdf

Avhandling: Effekt av hästunderstödd terapi för utsatta barn:

http://www.halsansnatur.se/images/stories/Trotter_artikel.pdf

Djur i vården- Ingemar Norling

http://epi.vgregion.se/upload/Gr%C3%B6na%20Rehab/Litteratur/Djur%20i%20v%C3%A5rden.pdf

Hästen som terapeutiskt verktyg- om ridterapi, välbefinnande och livskvalitet; Gunilla Silfverberg och Pia Tillberg http://www.esh.se/fileadmin/erstaskondal/Vardvetenskap/Forskning/hasten_som_terapeutiskt_redskap_slutrapport.pdf