Terapihäst & Vårdhäst

TERAPIHÄSTEN BLÄSAN för personer med extra stöd

Ulrika Dufwa och Kalasponnyn erbjuder HUT för personer med behov extra stöd. Antingen kan du vända dig till oss privat eller så kan du be om remiss från din sjukgymnast/terapeut. Ulrika Dufwa har bland annat läst ridterapiutbildningen vid Malmö Högskola och arbetat med barn och ungdomar med neuropsykiatriska diagnoser och på HVB-hem och på Arbetsterapin på ett Dagcenter för funktionsnedsatta. Vi samarbetar med J.A Hästtjänst, Jenny Ahlqvist, som har arbetat på ett ridterapiprojekt i Indien, Intacy EQ.

Vi kan erbjuda ett paket specialsytt efter dina behov!

Bilden visar en pojke, 10 år som har en CP-skada och sitter i rullstol. På bilden ser vi hur han först får hjälp med att hålla i en bit knäckebröd för att ge till shetlandsponnyn Bläsan. Sedan får han själv jobba med att sträcka fram armen och hålla ut handen. Andra övningar han får göra på sitt besök hos oss är att hålla i en borste och borsta Bläsan, leda Bläsan genom att hålla i grimskaftet alt. hålla på Bläsan och även klappa Bläsan. Övningarna syftar till att träna motorik och känsel, vara närvarande och att aktivera oxitycin.

Kontakta oss om förfrågningar alt information

VÅRDHÄSTAR PÅ BOENDET

Vårdhästar i form av små ponniesar som kommer på besök har blivit ett nytt trevligt och omtyckt inslag inom äldreomsorgen, på omsorgsboenden och gruppbostäder för funktionshindrade. Hästar har en förmåga att få människor att känna närhet, glädje och kärlek. Forskning har påvisat att djur inom vården är hälsofrämjande för vårdtagarna. 

När vi är ute och träffar äldre människor så väcker ofta våra ponniesar Bläsan och Lukas gamla trevliga glädjefyllda minnen till liv från barndomen. Att få uppleva och känna den värme och glädje som dessa två små varelser kan ge är en unik upplevelse för de äldre. Vi har borstar med så alla som vill kan få borsta och  klappa dem och vi tar gärna med oss en vagn så de som har lust och kan får följa med på en åktur.  

Vi kommer även gärna ut till omsorgsboenden, förskolor mm. De boende eller barnen får vara med och borsta, klappa och ev ta sig en åktur eller ridtur.

Våra ponniesar Bläsan, Harry Potter och Lukas är ca 1 m höga och de är vana att vara ute bland folk och på alla möjliga tillställningar. De älskar sitt arbete där de får träffa olika människor och sprida närhet, kärlek och glädje!

Kontakta oss för mer information eller för bokning av ett besök av vårdhästarna!

Länkar till forskning, artiklar mm 

Djurens betydelse för människors hälsa- Margareta Håkanson

http://www.visionhastvarmdo.se/visionhastvarmdo/dokument/djurens_betydelse.pdf

Djur i vården- Ingemar Norling

http://epi.vgregion.se/upload/Gr%C3%B6na%20Rehab/Litteratur/Djur%20i%20v%C3%A5rden.pdf

Hästen som terapeutiskt verktyg- om ridterapi, välbefinnande och livskvalitet; Gunilla Silfverberg och Pia Tillberg

http://www.esh.se/fileadmin/erstaskondal/Vardvetenskap/Forskning/hasten_som_terapeutiskt_redskap_slutrapport.pdf